SKAL FJERNVARMEVÆRKERNE FORTSAT VÆRE UNDERLAGT ET PLANØKONOMISK SYSTEM?

 

AF JOACHIM SPERLING

Naturligvis kan den det, og det har Axcelfuture dokumenteret i en omfattende rapport.

Det er glædeligt, at interesseorganisationen Dansk Fjernvarme gerne vil diskutere emnet, men når organisationsens nye vicedirektør Kim Behnke så kommer på banen (i Børsen 11. august), er det med udenomssnak og stråmandsargumentation.

Det afgørende er, om fjernvarmeværkerne fortsat skal være underlagt et planøkonomisk system i form af “hvile i sig selv”, men det forholder Kim Behnke sig ikke til.

Det er ærgerligt, fordi alt tyder på, at mere moderne styringsprincipper vil kunne styrke beslutningskraften og gavne økonomien i fjernvarmesystmet.

Rendyrket bestillingsarbejde

Kim Behnke henviser til en rapport, som Cevea har udarbejdet for Dansk Fjernvarme, som skulle dokumentere, at alt er i sin skønneste orden.

I rapporten fremføres det, at dansk fjernvarme er billigere end i lande, hvor driften kører i privat regi, og det er da højst tænkeligt.

Det underlige er bare, at alle med indsigt i fjernvarmepriser er enige om, at man ikke kan sammenligne fjernvarmepriser på tværs af lande.

De er nemlig afhængige af brændsler, befolkningstæthed, undergrundsforhold og en række andre forhold. Målt på mange af disse parametre kommer Danmark faktisk godt ud. Derfor hænger det ikke sammen, når rapporten “dokumenterer”, at Sverige skulle have dyrere fjernvarme end Danmark.

Det er rendyrket bestillingsarbejde.

Private er ikke dyrere

Den omtalte Cevea-rapport indeholder også en beregning, der skulle sandsynliggøre at private aktører (læs Eon) er dyrere end tilsvarende kommunale værker.

Det forholder sig stik modsat. På Energistyrelsens hjemmeside ligger en rapport, der dokumenterer, at kommunale værker har det højeste effektiviseringspotentiale.

Regeringsgrundlaget indeholder en tydelig passus om, at forsyningssektoren skal levere mere effektivitet til gavn for forbrugere og virksomheder. Vi håber, at Dansk Fjernvarme vil bidrage positivt hertil.