INDUSTRIEN ER SLET IKKE SÅ PRODUKTIV SOM VI TROR

AF JENS HJARSBECH, SENIORØKONOM, AXCELFUTURE

Industrien er slet ikke så produktiv som vi tror

De fleste tror nok, at det går godt i industrien, for investeringerne er tilbage på sporet efter finanskrisen, og produktivitetsvæksten er ikke længere helt skæv. Men hvad sker der, hvis man åbner motorhjelmen og ser på de faktiske forhold i industrien? Ja, så viser det sig, at industrien bestemt ikke trækker på alle cylindre. Når det kommer til indtjening, investeringer og produktivitet i industrien, er det medicinalvirksomhederne, der trækker det helt store læs. Her troede vi lige, at det kun var servicevirksomhederne, der var udfordret, men sandheden er, at bacillen har sat sig i store dele af dansk økonomi.

Medicinalindustriens succes er til at føle på. Med under 10 pct. af timebeskæftigelsen er de alligevel i stand til at skabe 40 pct. af industriens samlede overskud. Det er derfor ikke overraskende, at ca. en fjerdedel af industriens kapitalapparat nu ligger i medicinalindustrien, for nye investeringer giver tydeligvis høje afkast. Men uden medicinalindustrien er kapitalapparatet stort set ikke vokset i industrien siden årtusindskiftet. Der er mere end 100 mia. kr. til forskel, når vi tager medicinal ud.

Problemet er, at mange andre industrivirksomheder har svært ved at få et afkast ud af investeringerne og derfor ikke foretager dem. Og det er en medvirkende årsag til, at produktiviteten i industrien, uden medicinalindustrien, ligger ca. 20 pct. under produktiviteten i den samlede industri. Ser vi bort fra medicinalindustrien, ligner produktiviteten i industrien meget mere den i servicebrancherne end i den samlede industri.

Selvfølgelig er der andre lyspunkter end medicinalindustrien som f.eks. Vestas eller Lego, men samlet set kan andre industribrancher altså ikke hamle op med medicinalindustrien.

En del af medicinalindustriens succes kommer selvfølgelig os alle til gode via f.eks. vores medicinalaktier i pensionsopsparingen, de skattekroner, medicinalvirksomhederne lægger i statskassen, osv. Men de knap 25.000 mennesker, der arbejder i Novo Nordisk, Lundbeck osv., kan ikke brødføde os alle.

Det er ikke, fordi vi nu skal rette søgelyset væk fra servicesektoren. Servicesektoren fylder ca. 70 pct. af den private beskæftigelse, så særligt de hjemmemarkedsorienterede servicebrancher kræver stadig vores fokus. Men vi må ikke glemme industrien, bare fordi vi har en enkelt branche, der klarer sig fantastisk.

Den nye regering skal altså huske, at vores vækstpotentiale skal løftes i både service og industri. Det kræver rammevilkår, der tilskynder investeringer i service såvel som industri, men som ikke nødvendigvis målrettes den forskningstunge medicinalindustri.

Den nye regering skal altså passe på med at hæve virksomheds- og kapitalskatter for så at hæve forskningsfradraget som et plaster på såret. Det hjælper nok mest dem, der ikke har brug for hjælp.

Bragt i Børsen